جشن ازدواج 700 زوج دانشجو در حرم مطهر رضوی برگزار شد

جشن ازدواج 700 زوج دانشجو در حرم مطهر رضوی برگزار شد

مشهد-ایرنا- 700 زوج دانشجواز سراسر کشور در قالب شانزدهمین کاروان ازدواج دانشجویی طرح همسفرتا بهشت شامگاه شنبه طی مراسمی آغاز زندگی مشترک خود را در رواق شیح حرعاملی حرم مطهر رضوی جشن گرفتند.

جشن ازدواج 700 زوج دانشجو در حرم مطهر رضوی برگزار شد