حدیث امام صادق(ع) درباره روزه

حدیث امام صادق(ع) درباره روزه

هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می شود.

حدیث امام صادق(ع) درباره روزه