دسته عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در قم برپا می شود

دسته عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در قم برپا می شود

دسته عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) با حضور آیت الله وحید خراسانی مرجع تقلید شیعیان در قم برپا می شود.

دسته عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در قم برپا می شود