روایت مرگ یکی از خونریزترین حاکمان تاریخ

روایت مرگ یکی از خونریزترین حاکمان تاریخ

خبرگزاری فارس : هولاکو معروف به هلاکوخان مغول سرسلسله ایلخانیان مغول در ایران. پدرش تولی و پدربزرگش چنگیزخان مغول بود. …

روایت مرگ یکی از خونریزترین حاکمان تاریخ