عالمی که از اسرار تاریخ ایران آگاه بود + تصاویر منتشرنشده

عالمی که از اسرار تاریخ ایران آگاه بود + تصاویر منتشرنشده

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس ، مرحوم استاد علی ابوالحسنی (مُنذِر) از سلسله جنبانان مواجهه با انحرافات فکری و سیاسی در دوران معاصر بود که در مقابل جریانات انحرافی چون وهابیت، بهاییت، فرقانیسم، غربزدگی …

عالمی که از اسرار تاریخ ایران آگاه بود + تصاویر منتشرنشده