عربستان از مسئولان سازمان حج ایران دعوت کرد

عربستان از مسئولان سازمان حج ایران دعوت کرد

مطبوعات ریاض امروز نوشتند: عربستان سعودی از ایران برای گفتگو درباره شرکت زائران در مراسم حج آینده دعوت کرده است.

عربستان از مسئولان سازمان حج ایران دعوت کرد