مراسم عمامه گذاری طلاب توسط آیت الله علوی گرگانی برگزار شد

مراسم عمامه گذاری طلاب توسط آیت الله علوی گرگانی برگزار شد

مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب جوان حوزه علمیه امام کاظم(ع) پردیسان قم توسط آیت الله علوی گرگانی برگزار شد.

مراسم عمامه گذاری طلاب توسط آیت الله علوی گرگانی برگزار شد