مسئولان کشور برای رونق تولید و اشتغال تلاش کنند

مسئولان کشور برای رونق تولید و اشتغال تلاش کنند

ائمه جمعه شهرستان های خراسان جنوبی تأکید کردند: مسئولان کشور باید توصیه های رهبری در مورد تحقق شعار سال را جدی گرفته و برای رونق تولید و اشتغال تلاش کنند.

مسئولان کشور برای رونق تولید و اشتغال تلاش کنند