مسوول ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی در مشهد منصوب شد

مسوول ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی در مشهد منصوب شد

طی حکمی از سوی از سوی حجت گنابادی نژاد، سعید ضیایی مسوول ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی در شهر مشهد شد.

مسوول ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی در مشهد منصوب شد