مطهری: در حکومت علی (ع) خط قرمز اقدام مسلحانه است نه انتقاد

مطهری: در حکومت علی (ع) خط قرمز اقدام مسلحانه است نه انتقاد

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انقلاب اسلامی صرفا انقلاب محرومین و مستضعفان نیست، گفت: راه تداوم انقلاب اسلامی ادامه عدالتخواهی و احترام به آزادی ها است.

مطهری: در حکومت علی (ع) خط قرمز اقدام مسلحانه است نه انتقاد