مناجاتی که همه امامان(ع) خوانده اند

مناجاتی که همه امامان(ع) خوانده اند

امیرالمؤمنین علی (ع) در فضیلت ماه شعبان می فرماید: از زمانی که ندای منادی رسول خدا (ص) را که برای روزه این ماه ندا می کرد شنیدم، هیچ گاه روزه این ماه را از دست نداده و در تمام عمرم آن را از دست نخواهم داد …

مناجاتی که همه امامان(ع) خوانده اند