هر دم از این باغ بری می رسد

هر دم از این باغ بری می رسد

اخیرا آقای علم الهدی امام جمعه مشهد گفته اند” هرکسی با هر آرمی، هر جریانی به هر شکلی و هر نماد سیاسی که بخواهد در مقابل منویات، خط حرکتی و رهنمودهای حجت امام زمان (علیه السلام) قرار گیرد …

هر دم از این باغ بری می رسد