وزیر اطلاعات:9 دی، تجلی حماسه مردم در دفاع از اسلام و عظمت قرآن بود

وزیر اطلاعات:9 دی، تجلی حماسه مردم در دفاع از اسلام و عظمت قرآن بود

آبادان – ایرنا – وزیر اطلاعات با گرامیداشت حماسه نهم دیماه مردم ایران در سال 1388 از این روز به عنوان تجلی حماسه آفرینی مردم ایران در دفاع از اصل اسلام و عظمت قرآن یاد کرد.

وزیر اطلاعات:9 دی، تجلی حماسه مردم در دفاع از اسلام و عظمت قرآن بود