7 شهید مدافع حرم سال 96

7 شهید مدافع حرم سال 96

مقام معظم رهبری در دیداری که با خانواده شهدای مدافع حرم داشتند، خطاب به آن ها فرمودند: حقیقتاً هم شهدای شما، هم خانواده ها، پدران، مادران و فرزندان آنان، حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارند.

7 شهید مدافع حرم سال 96